Reģistrācija Konference “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115”
2024. gada 12. jūlijā plkst. 12.00-19.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Reģistrācija “Brokastis ar Kantu”

2024. gada 30. maijā plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvs)

Register